12-месечен отчет за лични парични потоци

Използвайте този шаблон, за да опишете паричния поток на вашата фирма за изминалите 12 месеца. Обобщаващите диаграми и блещукащите линии ви позволяват да визуализирате данните си.

Excel

Изтегляне
12-месечен отчет за лични парични потоци