Access 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на Access 2003 в Access 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в Access 2010.

Excel

Access 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Още шаблони като този

Меню Word
Елегантно меню Word
Меню за новогодишно празненство Word
Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект