InfoPath 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на InfoPath 2007 в InfoPath 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в InfoPath 2010.

Excel

InfoPath 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Още шаблони като този

Родословно дърво PowerPoint
Съвременен фотоалбум PowerPoint
Проследяване на лични средства Excel
Презентация със сурова храна (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект