OneNote 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на OneNote 2007 в OneNote 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в OneNote 2010.

Excel

OneNote 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Още шаблони като този

Меню Word
Елегантно меню Word
Меню за новогодишно празненство Word
Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект