Publisher 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на Publisher 2007 в Publisher 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в Publisher 2010.

Excel

Изтегляне
Publisher 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"