Publisher 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на Publisher 2007 в Publisher 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в Publisher 2010.

Excel

Publisher 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Още шаблони като този

Меню Word
Елегантно меню Word
Меню за новогодишно празненство Word
Планиране на седмичното хранене Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект