SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран

Проследявайте ключови дати и свързани задачи по тази хоризонтална времева линия. Стрелката за посока с кръгове в променящи се цветове изразяват напредък. (Широк екран, формат 16X9)

PowerPoint

SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект