SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран

Проследявайте ключови дати и свързани задачи по тази хоризонтална времева линия. Стрелката за посока с кръгове в променящи се цветове изразяват напредък. (Широк екран, формат 16X9)

PowerPoint

SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран

Още шаблони като този

SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint
Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран PowerPoint
Родословно дърво PowerPoint
Слайд с хоризонтална, йерархична организационна диаграма (многоцветно върху бяло, широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект