SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран

Проследявайте ключови дати и свързани задачи по тази хоризонтална времева линия. Стрелката за посока с кръгове в променящи се цветове изразяват напредък. (Широк екран, формат 16X9)

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран