SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран

Отличете три фази от процес и задачите в тях чрез тази SmartArt графика. (широк екран, формат 16X9)

PowerPoint

SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект