SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран

Отличете три фази от процес и задачите в тях чрез тази SmartArt графика. (широк екран, формат 16X9)

PowerPoint

SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран

Още шаблони като този

Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран PowerPoint
Родословно дърво PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект