SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран

Използвайте този SmartArt шаблон, за да покажете еволюцията на процеса – от "мозъчна атака" до краен резултат със съответни задачи. (Широк екран, формат 16x9)

PowerPoint

Изтегляне
SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран