SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран

Използвайте този SmartArt шаблон, за да покажете еволюцията на процеса – от "мозъчна атака" до краен резултат със съответни задачи. (Широк екран, формат 16x9)

PowerPoint

SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран

Още шаблони като този

SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint
Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран PowerPoint
Родословно дърво PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект