SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран

Използвайте този SmartArt шаблон, за да покажете еволюцията на процеса – от "мозъчна атака" до краен резултат със съответни задачи. (Широк екран, формат 16x9)

PowerPoint

SmartArt слайд за процес "от хаос до резултат" (зелено на черно), широк екран

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект