SmartArt слайд за процес с увеличаващи се кръгове (сиво и синьо на черно), широк екран

Кръговете в този SmartArt се изпълват с цвят, когато стъпките се развиват отляво надясно. (Широкоекранен шаблон, формат 16x9)

PowerPoint

SmartArt слайд за процес с увеличаващи се кръгове (сиво и синьо на черно), широк екран

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект