SmartArt слайд със списък със спускащи се блокове (многоцветно на сиво), широк екран

В този SmartArt шаблон се показват цветни ленти за всяка стъпка от процеса, която искате да опишете. Задачите в дадена стъпка се показват вертикално в лентата. (Широк екран, формат 16x9)

PowerPoint

SmartArt слайд със списък със спускащи се блокове (многоцветно на сиво), широк екран

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект