Word 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"

Открийте новите местоположения на командите на Word 2003 в Word 2010. Тази работна книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди от менютата и е показано къде се намират тези команди в Word 2010.

Excel

Изтегляне
Word 2010: справочна работна книга "От менютата към лентата"