Osobní inventář

Pomocí této šablony osobního inventáře si můžete průběžně udržovat soupis svého majetku pro účely pojištění, darování, stěhování nebo uskladnění. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Osobní inventář

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt