Účetní rozvaha

Tato šablona účetní rozvahy s podporou přístupnosti umožňuje meziroční porovnání, včetně kumulovaných odpisů.

Excel

Účetní rozvaha

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt