Účetní rozvaha

Účetní rozvaha umožňující meziroční porovnání, včetně kumulovaných odpisů. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Účetní rozvaha

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt