Účetní rozvaha

Pomocí této šablony můžete vykazovat svá aktiva a pasiva. Šablona obsahuje aktuální aktiva, dlouhodobý majetek, jmění a aktuální i dlouhodobá pasiva.

Excel

Účetní rozvaha

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt