Čestné uznání

Tohle je šablona Microsoft Office.

PowerPoint

Čestné uznání

Další podobné šablony

Diplom pro studenty základních škol Word
Diplom (žáci základní školy) PowerPoint
Certifikát o dosaženém vzdělání (formální modrý okraj) PowerPoint
Ocenění studijních výsledků (formální zelený okraj) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt