Časová osa projektu s milníky

Sestavte seznam milníků projektu a tato přístupná šablona milníky graficky znázorní v diagramu časové osy.

Excel

Časová osa projektu s milníky

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt