Časová osa s milníky

S touto šablonou časové osy můžete svůj příběh vyjádřit graficky. Můžete zvýraznit klíčové události ve své historii a vynést je na vodorovnou časovou osu. Šablonu můžete použít tak, jak je, nebo snadno nastavit motiv PowerPointu a změnit písma, barvy a pozadí. Tato šablona podporuje přístupnost.

PowerPoint

Časová osa s milníky

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt