Časový rozvrh provozního zaměstnance

Časový rozvrh provozního zaměstnance zobrazuje odpracované hodiny za každý den, hodiny strávené na jednotlivých úkolech a celkový počet hodin normální pracovní doby a přesčasových hodin. Tuto šablonu s podporou přístupnosti můžete použít ke sledování odpracovaných hodin provozního zaměstnance za dva týdny.

Excel

Časový rozvrh provozního zaměstnance

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt