Časový výkaz zaměstnance (denní, týdenní, měsíční a roční)

Pomocí tohoto časového výkazu můžete sledovat a počítat hodiny normální pracovní doby a přesčasy zaměstnance. Pro každý měsíc v roce je k dispozici samostatná tabulka. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Časový výkaz zaměstnance (denní, týdenní, měsíční a roční)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt