Čtrnáctidenní pracovní výkaz

V této šabloně čtrnáctidenního pracovního výkazu pro zaměstnance, která podporuje přístupnost, můžete sledovat odpracované hodiny, přesčasy a údaje o nemoci a dovolené. V této šabloně pro Excel se automaticky vypočítají součty.

Excel

Čtrnáctidenní pracovní výkaz

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt