Čtvrtletní sestava prodeje

Zapište si seznam produktů se čtvrtletními údaji o prodeji a tato sestava vám shromážděné informace automaticky zobrazí ve výsečovém grafu. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Čtvrtletní sestava prodeje

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt