Brožura o společnosti

Tuto šablonu brožury se dvěma přehyby můžete použít ke sdílení informací o vaší firmě. Šablona funguje s brožurovými archy Avery navrženými k rozesílání poštou. Odpovídá ostatním profesionálním šablonám v červené sadě návrhů.

Word

Stáhnout
Brožura o společnosti