Měsíční pracovní rozpočet

S touhle excelovou šablonou můžete sledovat výdaje a příjmy své firmy. Poskytuje samostatný souhrn 5 hlavních výdajů a umožňuje srovnání odhadovaných výdajů versus skutečných.

Excel

Měsíční pracovní rozpočet

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt