Měsíční studijní rozpočet

Umožňuje vám sledovat váš měsíční studijní rozpočet. Stačí jen zadat informace do množství přizpůsobitelných kategorií. Sledování vašeho rozpočtu vám zpříjemní atraktivní tabulky, posuvná lišta a minigrafy.

Excel

Měsíční studijní rozpočet

Další podobné šablony

Plánovací kalendář výuky Word
Základní informace o akademickém kurzu PowerPoint
Modrá prezentace se stohem knih (širokoúhlá) PowerPoint
Prezentace s trojitými čarami připomínajícími elektrický obvod (širokoúhlý formát) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt