Měsíční výkaz o prodeji

Tato chytrá šablona umožňuje drobným podnikatelům vést přehled prodeje za měsíc, čtvrtletí a rok a provádět prognózy. Obsažená kontingenční tabulka umožňuje snadno vytvářet přizpůsobené sestavy.

Excel

Stáhnout
Měsíční výkaz o prodeji