Malý kancelářský kalendář (libovolný rok)

Tento kalendář v Excelu 2010 je určený pro uživatele v malých firmách, ale dá se přizpůsobit pro jakoukoliv cílovou skupinu. Pomocí předdefinované automatizace vyberte libovolný rok a pak kalendář upravte vložením názvu společnosti a loga.

Excel

Malý kancelářský kalendář (libovolný rok)

Další podobné šablony

Prezentace s trojitými čarami připomínajícími elektrický obvod (širokoúhlý formát) PowerPoint
Červená prezentace s paprsky (širokoúhlý formát) PowerPoint
Prezentace s designem vodové barvy (širokoúhlá) PowerPoint
Firemní modrá prezentace s digitálním tunelem (širokoúhlá) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt