Obrázek SmartArt procesu s paprskovým seznamem obrázků (širokoúhlý)

Proces můžete v prezentaci PowerPointu znázornit použitím tohoto diagramu vytvořeného pomocí obrázků SmartArt, který obsahuje propojenou řadu obrázků pro jednotlivé fáze nebo korky procesu. Obrázky a popisy můžete jednoduše upravit a potom můžete tenhle snímek použít samostatně nebo ho zkopírovat do jiné prezentace.

PowerPoint

Obrázek SmartArt procesu s paprskovým seznamem obrázků (širokoúhlý)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt