Přehled prodeje vstupenek

Pomocí této šablony můžete sledovat prodej vstupenek na vaši akci. Umí sledovat počet prodaných vstupenek až u tří různých cenových hladin a vypočítat celkové příjmy z prodeje.

Excel

Přehled prodeje vstupenek

Další podobné šablony

Sledování plateb klubových příspěvků Excel
Kniha jízd Excel
Plánování nápadů (úkolů) Excel
Plán realizace nápadu Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt