Plán realizace nápadu

S touto šablonou si naplánujete projekt od začátku až do konce. Napíšete si kroky, které musíte udělat, jaké úkoly mají přiřazené členové týmu, jaké zdroje na projektu máte, a budete si moct aktualizovat stav úkolů.

Excel

Plán realizace nápadu

Další podobné šablony

Sledování plateb klubových příspěvků Excel
Přehled prodeje vstupenek Excel
Plánování nápadů (úkolů) Excel
Plánování výletů Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt