Počáteční výdaje

Tato šablona slouží pro výpočet výdajů potřebných k rozjezdu vlastní firmy. Obsahuje poznámky a vzorce, které usnadní sledování rozpočtu nebo sestavení žádosti o úvěr.

Excel

Počáteční výdaje

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt