Registrační listina dobrovolníků

Tuto šablonu můžete použít k získání všech potřebných informací o registrovaných dobrovolnících pro svoji neziskovou organizaci, tým nebo školu.

Word

Registrační listina dobrovolníků

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt