Rodinný rozpočet

Sledujte příjmy a výdaje svojí domácnosti každý měsíc v roce, a průběžně se dívejte na aktualizace spojnicového grafu trendů dostupné hotovosti.

Excel, Excel Online

Stáhnout Upravit v prohlížeči
Rodinný rozpočet