Rozpočet akademického klubu

Nastavte si rozpočet klubu nebo cíl, kterého chcete za rok dosáhnout, a sledujte příjmy a výdaje. Díky této vizuálně vylepšené šabloně na první pohled uvidíte, které zdroje příjmů a nákladů jsou vysoké nebo nízké.

Excel

Rozpočet akademického klubu

Další podobné šablony

Studijní rozpočet Excel
Odhad studijních výdajů Excel
Rozpočet nákladů na bydlení Excel
Kalkulačka měsíčního rozpočtu Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt