Rozpočet marketingových kanálů

Tato šablona vám spolu s marketingovým rozpočtem pomůže určit, kolik chcete utratit za aktivity marketingových kanálů.

Excel

Rozpočet marketingových kanálů

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt