Rozvrh zadání

Tato šablona umožňuje manažerům sledovat zadání. Je uspořádaná podle projektů s termíny splnění založenými na úkolech, které jsou předpokladem splnění zadání.

Excel, Excel Online

Stáhnout Upravit v prohlížeči
Rozvrh zadání