Rozvrh zadání

Tato šablona umožňuje manažerům sledovat zadání. Je uspořádaná podle projektů s termíny splnění založenými na úkolech, které jsou předpokladem splnění zadání.

Excel

Rozvrh zadání

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt