Rozvrh zadání

Tato šablona umožňuje manažerům sledovat zadání. Je uspořádaná podle projektů s termíny splnění založenými na úkolech, které jsou předpokladem splnění zadání.

Excel

Rozvrh zadání

Další podobné šablony

Týdenní seznam úkolů Excel
Rozvrh hodin Excel
Rozvrh hodin (podle předmětu) PowerPoint
Rozvrh hodin (podle času) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt