Seznam kontaktů

Pomocí téhle šablony seznamu kontaktů můžete sledovat informace o členech sportovního týmu a jejich rodičích nebo zákonných zástupcích.

Word

Seznam kontaktů

Další podobné šablony

Plánovací kalendář výuky Word
Základní informace o akademickém kurzu PowerPoint
Modrá prezentace se stohem knih (širokoúhlá) PowerPoint
Matematická prezentace s konstantou pí (širokoúhlá) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt