Seznam projektových úkolů skupiny

Díky této šabloně seznamu úkolů budou všichni členové týmu vědět, jaké úkoly mají provést a do jakého termínu je mají dokončit.

Excel

Seznam projektových úkolů skupiny

Další podobné šablony

Seznam denních úkolů Excel
Týdenní seznam úkolů Excel
Sledování aktivit Excel
List debaty Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt