Seznam zadávaných úkolů

Zorganizujte důležité školní projekty pomocí této šikovné šablony se seznamem zadávaných úkolů.

Word

Seznam zadávaných úkolů

Další podobné šablony

Plánovací kalendář výuky Word
Základní informace o akademickém kurzu PowerPoint
Matematická prezentace s konstantou pí (širokoúhlá) PowerPoint
Modrá prezentace se stohem knih (širokoúhlá) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt