Sledování aktivit

Zaznamenejte si pomocí této sledovací šablony dobu trvání různých aktivit a počet spálených kalorií.

Excel

Sledování aktivit

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt