Sledování plateb klubových příspěvků

Sledujte placení příspěvků členy vašeho klubu – stačí zadat data vstupu jednotlivých osob do klubu a zapisovat jejich platby. Šablona automaticky počítá zpožděné platby členů.

Excel

Sledování plateb klubových příspěvků

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt