Sledování plateb klubových příspěvků

Sledujte placení příspěvků členy vašeho klubu – stačí zadat data vstupu jednotlivých osob do klubu a zapisovat jejich platby. Šablona automaticky počítá zpožděné platby členů.

Excel, Excel Online

Stáhnout Upravit v prohlížeči
Sledování plateb klubových příspěvků