Sledování projektů

Tato šablona s usnadněným přístupem je vhodná pro manažery menších společností, kteří ji můžou používat ke sledování projektů podle kategorií a k nim přiřazených zaměstnanců. Označení příznakem při překročení/nedosažení určité hodnoty je snadné díky integrované kalkulačce založené na podmíněném formátování a informacích zadaných uživatelem.

Excel

Sledování projektů

Další podobné šablony

Denní pracovní rozvrh Excel
Plánovací kalendář výuky Word
Seznam úkolů na svatbu (akvarel) Word
Evidence docházky zaměstnanců Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt