Sledování známek a dosažených výsledků studenta

Pomocí téhle užitečné šablony můžete sledovat své známky a dosažené výsledky. Zadejte svá skóre na kartu sledování a Excel vypočítá váš výkon na základě vybraného nastavení.

Excel

Sledování známek a dosažených výsledků studenta

Další podobné šablony

Plánovací kalendář výuky Word
Základní informace o akademickém kurzu PowerPoint
Modrá prezentace se stohem knih (širokoúhlá) PowerPoint
Prezentace s trojitými čarami připomínajícími elektrický obvod (širokoúhlý formát) PowerPoint

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt