Studentský týdenní rozvrh

Pomocí této elegantní šablony můžou mít studenti svůj týdenní rozvrh plně pod kontrolou. Prostě zadáte položky do správného dne/časového úseku, nastavíte prioritu a můžete jít. Na každý týden si vytvoříte novou kartu a pomocí přepínacího tlačítka označíte, že položka je splněná.

Excel

Studentský týdenní rozvrh

Další podobné šablony

Sestava stylu APA (6. vydání) Word
Výzkumná práce ve stylu MLA Word
Dokument ve stylu MLA Word
Kalendář domácích úkolů Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt