Týdenní výkaz prodejních aktivit

Prodejci můžou pomocí téhle šablony sledovat své prodejní aktivity v daném týdnu a porovnat je s cílem, kterého chtěli dosáhnout. Jednoduše zadávejte částky do políček prodejů pro jednotlivé dny a na konci týdne můžete předat výkaz svému šéfovi.

Excel

Týdenní výkaz prodejních aktivit

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt