Týdenní výkaz prodejních aktivit

Prodejci můžou pomocí téhle šablony sledovat své prodejní aktivity v daném týdnu a porovnat je s cílem, kterého chtěli dosáhnout. Jednoduše zadávejte částky do políček prodejů pro jednotlivé dny a na konci týdne můžete předat výkaz svému šéfovi.

Excel

Týdenní výkaz prodejních aktivit

Další podobné šablony

Týdenní kalendář úkolů Word
Týdenní kalendář úkolů Word
Týdenní rozpis jídel Excel
Studentský týdenní plánovací kalendář (libovolný rok, po–ne) Excel

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt