Telefonní seznam

Tohle je šablona Microsoft Office.

Excel

Telefonní seznam

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt