Výkaz zisků a ztrát

S touto roční tabulkou zisků a ztrát pro Excel můžete můžete sledovat příjmy a výdaje společnosti. Součástí jsou referenční informace a pokyny pro přípravu.

Excel

Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát