Výkaz zisků a ztrát

Pomocí této šablony můžete vytvořit srozumitelný výkaz zisků a ztrát pro vaši firmu. Šablona automaticky vypočítává procentuální změnu oproti předchozímu období a rozpočtu. Podmíněné formátování uživateli vizuálně napovídá, na jaké oblasti se má zaměřit.

Excel

Výkaz zisků a ztrát

Další podobné šablony

Obchodní faktura Excel
Výpis vyúčtování Excel
Faktura (nadčasová) Word
Firemní faktura (červená) Word

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt