Výkaz zisků a ztrát

Pomocí této šablony můžete vytvořit srozumitelný výkaz zisků a ztrát pro vaši firmu. Šablona automaticky vypočítává procentuální změnu oproti předchozímu období a rozpočtu. Podmíněné formátování uživateli vizuálně napovídá, na jaké oblasti se má zaměřit.

Excel

Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát