Základní faktura s jednotkovou cenou

Upravte tuto jednoduchou šablonu faktury pro svoji firmu. Bude automaticky počítat součty řádků na základě množství a jednotkové ceny a taky celkový součet.

Excel, Excel Online

Stáhnout Upravit v prohlížeči
Základní faktura s jednotkovou cenou