Záznam prezence studentů

Učitelé můžou tuto šikovnou šablonu použít ke sledování docházky všech svých studentů v jednotlivých měsících a letech. Součástí je podrobný návod.

Excel

Záznam prezence studentů

Tisíce šablon, s kterými můžete rychle začít projekt